Ansatte

Her utføres blant annet skadetakstering, frontruteskift, aircondition-service, lakkering, reparasjon av steinsprut og alle typer karosseriarbeid. Med flere bilrelaterte firmaer samlet på ett sted, får kundene et bredt tilbud uten å måtte forflytte seg mer enn noen få meter.

Kontakt oss

Trond Garberg

Daglig Leder


Arnt Roger Aas

Kundemottaker / takstmann


Trygve Mjølhus

Bilskadereparatør


Arild Damli

Lakkerer


Marco Garberg

Lakkerer


Samad Zabijev

Lærling Bilskadereparatør