Optisk 4 hjulskontroll

Her utføres blant annet skadetakstering, frontruteskift, aircondition-service, lakkering, reparasjon av steinsprut og alle typer karosseriarbeid. Med flere bilrelaterte firmaer samlet på ett sted, får kundene et bredt tilbud uten å måtte forflytte seg mer enn noen få meter.

Kontakt oss

Orkdal Bilskade tilbyr optisk 4 hjulskontroll.

Sliter dekkene på bilen din skjevt eller ujevnt? Da trenger du kanskje en 4-hjulskontroll!

En 4-hjulskontroll er en kontroll av alle hjulenes vinkler. Laserutstyr monteres på hvert hjul som måler den minste feil og avvik, deretter justeres alle hjulvinklene i henhold til bilprodusentens tekniske data.