Bilglass

Her utføres blant annet skadetakstering, frontruteskift, aircondition-service, lakkering, reparasjon av steinsprut og alle typer karosseriarbeid. Med flere bilrelaterte firmaer samlet på ett sted, får kundene et bredt tilbud uten å måtte forflytte seg mer enn noen få meter.

Kontakt oss

Orkdal Bilskade reparerer og bytter alle bilruter.

Uansett modell eller bil så kan Orkdal Bilskade hjelpe deg med å bytte ruten. Bilglasset blir erstattet med bedre eller samme kvalitet som det opprinnelige. Vi reparere også steinsprutskader på Frontruta.