Diagnosetester

Her utføres blant annet skadetakstering, frontruteskift, aircondition-service, lakkering, reparasjon av steinsprut og alle typer karosseriarbeid. Med flere bilrelaterte firmaer samlet på ett sted, får kundene et bredt tilbud uten å måtte forflytte seg mer enn noen få meter.

Kontakt oss

Orkdal Bilskade utfører diagnosetest.

Har du noe som ikke virker som det skal, eller en varsellampe som lyser? Vi kobler opp utstyret som skal til med bilens elektronikk og leser av feilene som ligger inne.